Stravování

Školní stravování zabezpečuje mateřská škola ve své vlastní školní jídelně a to na:

 • MŠ Jiráskova
 • MŠ Sídliště

MŠ Lindava má pouze výdejnu jídel, přesnídávky se zde připravují, obědy se dováží z MŠ Jiráskova.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Jídelny odpovídají hygienickým požadavkům. V centrálních kuchyních MŠ Jiráskova a MŠ Sídliště se připravují jídla pro celou školku, které se jídelním výtahem dopravují do přípravných kuchyněk v patře a odtud se odnáší dětem do jednotlivých tříd (starší děti si pro obědy chodí samy).

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku – ovoce, zelenina, mléčné výrobky, maso, luštěniny, ryby, maso a různé druhy pečiva a nápojů.

Při stolování děti používají lžíci, starší děti příbor a prostírání.

Dospělí svým osobním příkladem děti vhodně motivují ke správným stravovacím návykům, nenutí je násilně do jídla, ale nabádají k ochutnání stravy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 


Personální obsazení:

 

 • vedoucí školní jídelny – p. Kubějová Pavlína (MŠ Jiráskova + MŠ Sídliště)
 • vedoucí kuchařka – p. Raniaková Lenka (MŠ Jiráskova)
 • kuchařka – p. Kubějová Pavlína (MŠ Sídliště)
 • kuchařka – p. Čapková Gabriela (MŠ Jiráskova)
 • vedoucí kuchařka – p. Stiefová Věra (MŠ Sídliště)
 • kuchařka – p. Kunášková Kateřina (MŠ Sídliště)
 • přípravu přesnídávek a výdej jídel zajišťuje – p. Macnerová Hana (MŠ Lindava)

 


Výše stravného v mateřské škole od 01. 09. 2023 je následující:

 

Děti do 6 let: 40,- Kč

 • přesnídávka 9,- Kč
  oběd 21,- Kč
  svačina 10,- Kč

Děti s odkladem docházky – 45,- Kč

 • přesnídávka 10,- Kč
  oběd 25,- Kč
  svačina 10,- Kč

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
471 54 - Cvikov
Zřizovatel: Město Cvikov
IČ: 70695342
Datová schránka: xn9ty5

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková
Telefon: 487 751 483
E-mail: bobelakova.ms@volny.cz
Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800

Informace o cookies