Mateřská škola Jiráskova

Prezentace školy

 
Provozní doba mateřské školy je od 6. 15 do 16. 15 hodin.
 
 
Mateřská škola se nachází v blízkosti centra města. Tvoří ji dvě budovy – stará a nová, které jsou spolu propojené. Jejich technický stav je dobrý. Budova je dvoupatrová.
 
V suterénu se nachází školní kuchyň, šatna zaměstnanců školní kuchyně, sociální zařízení, sklad potravin, sklad čistících prostředků, kabinet pomůcek a kotelna na plynové topení.
 
V přízemí jsou šatny jednotlivých tříd, sociální zařízení dospělých, šatna zaměstnanců, 1. a 3. třída, ředitelna a kuchyňka na mytí nádobí.
 
V prvním patře je 2. a 4. třída, knihovna, velká tělocvična, která byla vybudovaná v roce 1996 – v současné době bohužel slouží jako lehárna,  kabinety pomůcek a kuchyňka na mytí nádobí.
 
Ve druhém patře je lehárna se sociálním zařízením.
 
Část nové budovy druhého patra je stavebně nedokončená – již dříve zde měly vzniknout lehárny pro dvě třídy, ale neustále je nedostatek finančních prostředků.
 
Součástí každé třídy je herna a sociální zařízení pro děti. V jedné třídě se  denně rozkládají a skládají lehátka, další třída má lehárnu v tělocvičně.
 
Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, vhodný dětský nábytek, tělocvičné nářadí. Hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná.
 
Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné. Vše je ovlivněno finančními možnostmi MŠ, které jí přiděluje zřizovatel. Podstatná část hraček je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát i ukládat.
 
Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.
 
Mateřská škola má velkou školní zahradu s pískovišti, několika zahradními průlezkami, houpačkami, skluzavkou, je vybavena i zahradními dřevěnými lavicemi a stoly a dřevěnými domečky pro hry dětí. Slouží k environmentálnímu vzdělávání i k rozmanitým dětským hrám a pohybovému vyžití.
 
Velmi hezky působí množství stromů, které dotváří ráz zahrady.
 
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.
 
 
 

 

 

Historie školy

 
Mateřská škola ve Cvikově byla založena jako jednotřídní a to v roce 1945. V té době ji navštěvovalo 30 dětí.
 
 
V roce 1951 byla otevřena další třída a počet se zvýšil na 60 dětí.
 
V  letech 1964-1982 docházelo do MŠ  100 až 110 dětí. Z tohoto důvodu dochází k přístavbě MŠ k původní budově. Stavba je dokončena v roce 1964. Vzhledem k tomu, že MŠ tvořila jedna budova, která byla zcela naplněna a kapacita byla nevyhovující, došlo v letech 1958 a 1959 k otevření dalších dvou tříd v bývalém Domě osvěty (nyní MěKK). V té době navštěvovalo MŠ asi 98 dětí, byla čtyřtřídní a nacházela se ve dvou budovách ve městě.
 
Roku 1967 je dokončena i adaptace původní budovy a všechny čtyři třídy jsou přestěhovány zpět do původní a přistavěné budovy.
 
 
 
 
 
 
 
V roce 1996 byla z otevřené terasy vybudována tělocvična a budova dostala i novou venkovní  fasádu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola zřízena jako samostatný právní subjekt a rozhodnutím KÚ Libereckého kraje, odborem  školství a mládeže, zařazena do sítě škol.
 
Ve školním roce 2010/2011 prošla MŠ celkovou rekonstrukcí. Celá budova byla zateplena a byla vyměněna všechna okna.
 

Od 1. 1. 2017 se součástí Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, stala Mateřská škola Lindava 278 a Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592.
 
V současné době MŠ tvoří dvě dvouposchoďové  zděné budovy, je čtyřtřídní a navštěvuje ji okolo 100 dětí, které jsou rozděleny do tříd podle věku (heterogenní skupiny).
 
V roce 2019 byla realizována úprava školní zahrady. Zahrada slouží k environmentálnímu vzdělávání i k rozmanitým dětským hrám a pohybovému vyžití.
 
 

 

 

Personální obsazení

 
1. třída
 
 • učitelka – p. Kovalevová Lenka
 • učitelka – p. Svobodová Marie
 • školní asistent (chůva) – p. Bobeláková Petra
 
2. třída
 
 • učitelka  – p. Bc. Kotěborská Jana
 • učitelka  – p. Kovalev Zahrádková Eliška
 
3. třída 
 
 • učitelka  – p. Kovalevová Kateřina
 • učitelka  – p. Walterová Veronika
 
4. třída
 
 • ředitelka – p. Bc. Bobeláková Eva
 • učitelka   – p. Herclíková Martina
 • učitelka   – p. Hokrová Ivanka
 • asistent pedagoga – p. Svobodová Eliška

 

Provozní zaměstnanci:

 
 • domovník – p. Šulc Pavel
 • uklízečka – p. Moravcová Alena
 • uklízečka – p. Hnídková Kateřina
 • uklízečka – p. Kunášková Kateřina
 
 
Pověřenec:
 
 • p. Mgr. Pavelková Petra

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
471 54 - Cvikov
Zřizovatel: Město Cvikov
IČ: 70695342
Datová schránka: xn9ty5

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková
Telefon: 487 751 483
E-mail: bobelakova.ms@volny.cz
Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800

Informace o cookies