Základní informace

 


 

Příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, vznikla 1. ledna 2017. Je tvořena třemi mateřskými školami. Celkem je v nich 7 tříd.

 

Kmenová mateřská školka je MŠ Jiráskova. Je to čtyřtřídní mateřská škola umístěná ve středu města.

Mateřská škola Sídliště se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Jde o dvojtřídní školku, která je všeobecně známá pod názvem „Koníčková“.

Mateřská škola v Lindavě má jednu třídu. Je umístěna v budově bývalé školy. V současné době je v budově také pošta a knihovna.

 

Máme celkem 29 zaměstnanců. Z toho 16 pedagogických a 13 nepedagogických. Staráme se celkem o 163 dětí předškolního věku.

 


 

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, 471 54 - Cvikov

Zřizovatel: Město Cvikov

IČ: 70695342

 


 

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková

Telefon: 487 751 483

Email: bobelakova.ms@volny.cz

Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800

 

Copyright © 2021 Mateřská škola Cvikov | Prohlášení o přístupnosti