Školní vzdělávací program

Posláním MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, schopností, zájmů a potřeb a věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP pod názvem:

Objevujeme svět kolem nás, který je uspořádán do níže uvedených tematických bloků.

 • Kluci, holky, spěchejte do naší školky
 • Sklízíme plody podzimu
 • Listí žloutne, poletuje
 • Jak se staráme o své zdraví
 • Těšíme se na Vánoce
 • Zima je, zima je, každý se raduje
 • Co děláme celý den
 • Knížka je náš kamarád
 • Jak se rodí jaro
 • Poznáváme svět kolem nás
 • Kolem nás už všechno kvete
 • Pojďte se s námi radovat
 • Hurá máme prázdniny

 

Kompletní ŠVP je vyvěšen na nástěnkách ve vstupních chodbách všech součástí mateřské školy či je každému k nahlédnutí u ředitelky MŠ.

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
471 54 - Cvikov
Zřizovatel: Město Cvikov
IČ: 70695342
Datová schránka: xn9ty5

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková
Telefon: 487 751 483
E-mail: bobelakova.ms@volny.cz
Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800

Informace o cookies