Mateřská škola Cvikov

MŠ Jiráskova

Mateřská škola Cvikov

MŠ Sídliště

Mateřská škola Cvikov

MŠ Lindava

Základní informace

 

Příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, vznikla 1.ledna 2017. Je tvořena třemi mateřskými školami. Celkem je v nich 7 tříd.


MŠ Jiráskova

Kmenová mateřská školka je MŠ Jiráskova. Je to čtyřtřídní mateřská škola umístěná ve středu města.

MŠ Sídliště

Mateřská škola Sídliště se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Jde o dvojtřídní školku, která je všeobecně známá pod názvem „Koníčková“.

MŠ Lindava

Mateřská škola v Lindavě má jednu třídu. Je umístěna v budově bývalé školy. V současné době je v budově také pošta a knihovna.


 

Máme celkem 28 zaměstnanců. Z toho 16 pedagogických ( 1 pedagogický pracovník je zároveň pracovníkem nepedagogickým)

a 13 nepedagogických. Vzděláváme  celkem  163 dětí předškolního věku.

Dokumenty

Stravování

Kontakt

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
471 54 - Cvikov
Zřizovatel: Město Cvikov
IČ: 70695342
Datová schránka: xn9ty5

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková
Telefon: 487 751 483
E-mail: bobelakova.ms@volny.cz
Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800

Informace o cookies