Mateřská škola je zapojena od 1.1.2023 do níže uvedeného projektu.

Projekt:

 

MŠ Cvikov Personální podpora, S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.02.02.03/00/22_002/0000720 je spolufinancován Evropskou unií.
Poskytnutí dočasné personální podpory pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.
A to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.