Mateřská škola je zapojena od 1.1.2019 do níže uvedeného projektu.

Projekt:

 

CHŮVA – PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ CVIKOV, S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010742 je spolufinancován Evropskou unií.
Poskytnutí dočasné personální podpory pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.
A to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.