Mateřská škola je zapojena od 1.1.2019 do níže uvedeného projektu.

Projekt:

 

CHŮVA – PERSONÁLNÍ

PODPORA MŠ CVIKOV, S

REGISTRAČNÍM ČÍSLEM

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010742

je spolufinancován Evropskou unií.

Poskytnutí dočasné personální podpory pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. A to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.