Informace pro rodiče

Informace a pravidla nástupu do MŠ k 1. 9. 2021

 

1. Organizace scházení dětí a vstup do prostor MŠ a tříd:

 • děti z 1. a 2. třídy se ráno scházejí v 1. třídě, po příchodu další paní učitelky děti ze 2. třídy odchází do své třídy
 • děti ze 3. a 4. třídy se ráno scházejí ve 3. třídě, po příchodu další paní učitelky děti ze 4. třídy odchází do své třídy
 • doporučujeme, aby do mateřské školy doprovázely dítě MAXIMÁLNĚ DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY.

To samé platí i při odchodu dětí z MŠ.

 • doprovázející osoby se uvnitř budovy MŠ zdržují pouze PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU (přezutí, převlečení, předání dítěte učitelce). Snaží se neshlukovat s ostatními rodiči.

Rodiče či jiné dospělé osoby předávají děti učitelce u dveří třídy, doporučujeme, aby do prostoru tříd NEVSTUPOVALI.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.

2. Zdravotní stav dítěte:

 • Do MŠ bude přijato pouze dítě zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota. Totéž se týká i dalších infekcí – průjem, zánět spojivek, vši,…, .
 • Ranní filtr provádí učitelka pohovorem s dospělým, který dítě přivede a ten má povinnost informovat ji o aktuálním zdravotním stavu dítěte.
 • Pokud učitelka zjistí u dítěte příznaky onemocnění, má kompetence dítě nepřijmout, případně požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, nebo že se jedná o projevy alergie,… .
 • Pokud se u dítěte v průběhu dne objeví příznaky jakéhokoliv onemocnění, jsou zákonní zástupci neprodleně informováni, aby si své dítě bezodkladně vyzvedli a telefonicky kontaktovali praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Po dobu než si ho zákonní zástupci vyzvednou, bude dítě umístěno do samostatné místnosti pod dohledem zaměstnance MŠ.

3. Nošení roušek:

 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy mateřské školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd, (doporučujeme roušku či respirátor).
 • Děti dané mateřské školy si dýchací cesty nezakrývají. Přesto doporučujeme, aby každé dítě mělo v igelitovém sáčku na svém místě v šatně jednu roušku.
 • Pokud dojde ke změně, budou všichni včas informováni.

4. Nošení hraček do MŠ:

 • Je zakázáno nosit z domova do školky hračky.
 • Na začátku školního roku si mohou všechny děti přinést pouze jednoho plyšáka na spaní, kterého si v MŠ ponechají.

5. Pobyt ve třídě:

 • v celé MŠ je zvýšen dohled na osobní hygienu dětí a personálu
 • po vstupu do třídy si děti důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem
 • třídy budou často větrány, ventilačky u některých oken budou stále otevřeny
 • za příznivého počasí bude vzdělávání organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku (na zahradě, v přírodě,..)
 • stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti si nebudou samy připravovat nádobí (talíře, hrníčky, příbory,…). Veškeré nádobí a jídlo jim bude připraveno personálem školy, který bude dodržovat hygienická opatření.

6. Závěr:
Konkrétní pravidla jsou zapracovány do školního řádu MŠ. Zákonní zástupci budou se školním řádem seznámeni v měsíci září na třídních schůzkách.
Ředitelka si vyhrazuje právo kdykoliv organizaci pobytu dětí změnit dle aktuálního stavu a podmínek.

Bc. Eva Bobeláková – ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 30. 08. 2021


 

Co děti potřebují do mateřské školky?

 

 • pohodlné oblečení do třídy
 • přezůvky do třídy – bačkůrky (ne pantofle, ani croksy)
 • náhradní spodní prádlo a oblečení – ponožky či punčocháče, triko, tepláky,…
 • oblečení na pobyt venku, včetně obuvi (tepláky či zateplené kalhoty, mikinu, bundu, v letních měsících kraťasy a kšiltovku)
 • na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košili
 • holínky, pláštěnku (prosíme někdy zkontrolovat, zda nejsou tyto věci dítěti malé či poškozené)
 • hrneček na pitný režim ve třídě
 • mohou si přinést plyšáka na spaní – zůstává v mateřské škole
 • Prosíme rodiče, aby všechny věci dětí byly podepsané.
  papírové kapesníčky – v září každé dítě přinese celé balení nebo krabici, předá ji třídním paní učitelkám (další kapesníčky se nosí asi jedenkrát za dva měsíce)
  nedávejte dětem řetízky, korálky, žvýkačky, tvrdé bonbony (jde o bezpečnost vašich dětí)

Vyvěšeno: 30. 08. 2021


 

Vybírání v MŠ – říjen 2021

Poplatek za stravování a úplata za předškolní vzdělávání se vybírá dne 13. 10. 2021 (středa).

Výše uvedené poplatky se vybírají v hotovosti a to na měsíc říjen, od 14. 20 hodin do 15. 45 hodin, možno zaplatit i v poledne od 12. 00 hodin do 12. 30 hodin.

Prosíme o dodržení termínu plateb.

Vyvěšeno: 13. 10. 2021


 

Informace rodičům

 

Prosíme rodiče, kteří budou platit stravování a úplatu za předškolní vzdělávání bankovním převodem, aby svou platbu poslali na účet mateřské školy nejpozději do 14. dne v daném měsíci.

Celková částka, která se posílá na účet činí – děti do 5 let: 950,- Kč měsíčně (700,- Kč stravování + 250,- Kč úplata za předškolní vzdělávání).
Děti, které mají nastoupit 1. 9. 2022 do ZŠ a děti s odkladem školní docházky posílají na účet částku: 700,- Kč měsíčně (platí pouze stravování).
Úplatu za předškolní vzdělávání tyto děti neplatí.

Peníze se platí na měsíc, který je (př. v září se platí na měsíc září).

Pokud potřebují změnit určenou částku, je třeba se předem dohodnout s vedoucí učitelkou či vedoucí stravování.

Číslo účtu MŠ: 903 973 399/0800

Děkuji. Bobeláková Eva – ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 13. 10. 2021

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
471 54 - Cvikov
Zřizovatel: Město Cvikov
IČ: 70695342

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková
Telefon: 487 751 483
E-mail: bobelakova.ms@volny.cz
Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800