Mateřská škola Lindava

Prezentace školy

 

Třída MŠ je smíšená, provozní doba je od 7. 00 do 16. 00 hodin.

Mateřská škola se nachází u silnice, ve středu obce. V přízemí budovy je tělocvična, která je od hlavního vchodu do budovy oddělená a uzamčena. Je zde též šatna dětí, jídelna a sociální zařízení pro zaměstnance.

V mezipatře se nachází umývárna se záchodky.

V prvním patře je herna a lehárna pro odpočinek dětí. Je zde  místnost pro hračky a pomůcky.

Mateřská škola má vhodný dětský nábytek, tělocvičné nářadí. Hygienické zařízení je uzpůsobeno potřebám dětí, je zdravotně nezávadné, bezpečné.

Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je vyhovující. Vše je ovlivněno finančními možnostmi MŠ, které jí přiděluje zřizovatel. Podstatná část hraček je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát i ukládat.

Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

Má vybavenou zahradu s několika hracími prvky – pískoviště, věž se skluzavkou, závěsné houpačky, lavičky a stůl. V blízkosti je fotbalové hřiště, kde je možnost sportovního vyžití, les a louky.

V přízemí budovy je poštovní úřad, který slouží veřejnosti každý den. V prvním patře je místní knihovna, která je otevřena dva dny v týdnu.

Telefon: 487 751 627

Email: skolkalindava@msjiraskovacvikov.cz


 

Historie školy

První zjištěné informace o mateřské škole jsou ze září 1967. Mateřská škola se nacházela v budově číslo popisné 246, která je hned vedle současné mateřské školy. Zapsáno bylo asi 16 dětí.

V roce 1975 se začala stavět nová mateřská škola s kapacitou 60 dětí a to v blízkosti staré budovy. Byla slavnostně otevřena 2. června 1981. Později tato mateřská škola sloužila pro potřeby ÚSP, nyní je v osobním vlastnictví. Navštěvovalo ji 31 dětí převážně z Lindavy, Svitavy, ale i Nového Boru.

Vzhledem k poklesu žáků a dětí došlo od 1. září 1996 ke sloučení ZŠ a MŠ do jedné a to současné budovy MŠ.

 

Od 1. 9. 1997 se mateřská škola stala součástí Základní školy ve Cvikově.

Od 1. 1. 2017 je mateřská škola součástí Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace.

V květnu 2018 byla dokončena celková rekonstrukce mateřské školy.


 

Personální obsazení

 

  • učitelka – p. Teslerová Kateřina
  • učitelka – p. Macnerová Hana
  • uklízečka – p. Macnerová Hana (připravuje i přesnídávky a zajišťuje výdej obědů)

Pověřenec:

  • p. Mgr. Pavelková Petra

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
471 54 - Cvikov
Zřizovatel: Město Cvikov
IČ: 70695342
Datová schránka: xn9ty5

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková
Telefon: 487 751 483
E-mail: bobelakova.ms@volny.cz
Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800

Informace o cookies